Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Marcule
Nadleśnictwo Marcule
48 616 00 77
48 616 36 53

Marcule 1
27-100 Iłża

Nadleśniczy
Tadeusz Misiak
48 616-00-77
Zastępca Nadleśniczego
Karol Zaborski
48 616-00-77
Główny Księgowy
Małgorzata Celuch
48 616-00-77
Inżynier Nadzoru
Bogdan Tylus
48 616-00-77
Inżynier Nadzoru
Włodzimierz Cedzyński
48 616 00 77

Dział Gospodarki Leśnej

Paweł Niewczas
specjalista ds. użytkowania lasu i marketingu
Tel.: 48 616-00-77 kom. 695-390-258
Łukasz Majcher
st. specjalista ds. hodowli lasu i stanu posiadania
Tel.: tel. 48 616-00-77 kom. 690 996 174
Sławomir Lech
specjalista ds. SILP-u i ochrony p.poż
Tel.: tel. 48 616-00-77
Roman Saletra
st. specjalista ds. ochrony lasu i ochrony przyrody
Tel.: tel. 48 616-00-77 kom. 601-695-253
Radosław Koniarz
specjalista ds. edukacji leśnej, rzecznik prasowy
Tel.: tel. 48 616-00-77 kom. 601-695-254

Dział finansowo - księgowy

Cecylia Gajewska
Stanowisko ds. rachuby płac i obsługi kasy
Tel.: 48 616-00-77
Magdalena Misiak
Stanowisko ds. ewidencji sprzedaży i ewidencji księgowej
Tel.: 48 616-00-77
Agnieszka Świostek-Janduła
Stanowisko ds. kosztów i analiz
Tel.: 48 616-00-77
Kamila Lorek
Księgowa
Tel.: 48 616-00-77

Posterunek Straży Leśnej

Piotr Wolski
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 48 616-00-77

Stanowisko ds. pracowniczych

Urszula Sar
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 48 616-00-77

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Roman Florczak
Sekretarz nadleśnictwa
Tel.: 48 616-00-77
Ryszard Kruk
Specjalista ds. łowiectwa i administracji
Tel.: 48 616-00-77
Konrad Walicki
Specjalista ds. zamówień publicznych i administracji
Tel.: 48 616-00-77
Joanna Tylus
Sekretariat
Tel.: 48 616-00-77
Teresa Celuch
starszy referent ds. administracji
Tel.: 48 616-00-77