Aktualności

Po raz 74 w lasach Puszczy Iłżeckiej, odbyły się uroczystości upamiętniające rozbicie, przez oddział partyzancki Antoniego Hedy ,,Szary”, niemieckiej straży leśnej.

Wydarzenia

Już po raz XVI LAS-EXPO zdominują Targi Kielce. W dniach 18-20 marca Lasy Państwowe zapraszają na Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo Marcule zaprasza do zakupu sadzonek drzew leśnych na szkółce leśnej zlokalizowanej w leśnictwie Pastwiska (obok budynku nadleśnictwa)