Asset Publisher Asset Publisher

O Pszczelarstwie, zielarstwie i pasji leśnika na konferencji z LOP

Nowe miejsca w Puszczy Kozienickiej dla turystów, właściwości lecznicze ziół oraz las, jako inspiracja do działań twórczych – to tematy poruszane na kolejnej konferencji wspólnej z Ligą Ochrony Przyrody.

Konferencję pod hasłem „Uczmy się od przyrody” zorganizowali 23 listopada RDLP w Radomiu oraz Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody.

W konferencji wzięli udział nauczyciele ze szkół, które uczestniczyły w konkursie „Najlepiej pracujące szkolne koło LOP”. Obecni byli także przedstawiciele organizacji i instytucji zajmujących się ochroną przyrody, edukacją i leśnictwem, a także media. Szczególnym gościem była Katarzyna Mierzejewska z Departamentu Funduszy Ekologicznych Ministerstwa Środowiska.

Konferencję rozpoczęli Elżbieta Molenda, prezes Zarządu Okręgu LOP w Radomiu oraz Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu. Dyrektor podkreślił, że Liga Ochrony Przyrody to najstarsza organizacja ekologiczna w Polsce.

Tomasz Sot, nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice w wystąpieniu „Bartnictwo i pszczelarstwo w Puszczy Kozienickiej” przedstawił nowe atrakcje turystyczne na terenie nadleśnictwa, w tym niedawno udostępnione Bartny Kąt i Leśny Przystanek Historia utworzony wspólnie z IPN i ZHR. Opowiedział także o współpracy leśników z Stowarzyszeniem Pszczelarzy Puszczy Kozienickiej. – Znaleźliśmy wśród pszczelarzy świetnych partnerów, chętnych do pracy, do uwrażliwienia ludzi na sprawy przyrodnicze, społeczne i krajobrazowe. Wspieramy się i mamy efekty współpracy – powiedział nadleśniczy.

Dorota Maciąg, ogrodnik z Muzeum Wsi Radomskiej w wykładzie pt.: „Dzikie rosnące rośliny zielarskie” opowiedziała o historii ziołolecznictwa, omówiła rośliny lecznicze w środowisku naturalnym, zwracając uwagę na gatunki chronione, a także zbiór ziół ze stanowisk naturalnych, sposób postępowania z surowcem zielarskim oraz substancje czynne w ziołach.
Motto spotkania wybrane przez prezes zarządu okręgu LOP Elżbietę Molendę brzmiało: „Trzeba ludzi uczyć w granicach możliwie najszerszych, nie tylko z książek czerpać mądrość, ale z nieba, ziemi, z dębów i buków”J.A. Komeński

O swojej niezwykłej pasji inspirowanej przyrodą i wystawie prac wykonanych metodą drutoplastyki opowiedział Hubert Ogar z Nadleśnictwa Marcule: – Wystawa obejmuje gatunki drzew i krzewów występujące w Polsce – gałązki z liśćmi, owocami lub nasionami naturalnej wielkości. Wyjątkowe jest to, że wykonane są z miedzianych drucików pozyskanych ze zużytego sprzętu telewizyjnego i komputerowego. Do tej twórczości trzeba mieć manualne predyspozycje, czemu towarzyszy u mnie ogromne zainteresowanie przyrodą, przy dużej cierpliwości. Postarałem się połączyć te wszystkie elementy. Moja kolekcja obejmuje ponad 35 gatunków i odmian, a 10 prac jest w trakcie realizacji. Pierwsze prace powstały w 2002 roku po zajęciach z dendrologii. Do ich wykonania potrzebna jest cierpliwość, przykładowo przy wykonaniu owocu jarzębiny – każdy jeden owoc to godzina i piętnaście minut, a jest ich ponad 80. Etapy tworzenia prac to zbiór materiału roślinnego wykorzystywanego później, jako wzór, dobór drucików – grubości i koloru oraz wykonanie prac.

Wystawa twórczości Huberta Ogara Liść – małe dzieło sztuki na co dzień prezentowana jest w Centrum Edukacji Przyrodniczej Nadleśnictwa Marcule, była także wystawiana w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie. Przez miesiąc będzie można ją oglądać w budynku RDLP, a następnie Arboretum w Wojsławicach i Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie.

 

Konferencja była także okazją do podsumowania działalności szkolnych kół Ligi Ochrony Przyrody regionu radomskiego przez Dorotę Wólczyńską.

Podczas konferencji zostały również wręczone nagrody w konkursie „Najlepiej pracujące szkolne koło LOP”. Wzruszającą chwilą było wręczenie Pani Irenie Skalskiej, długoletniej działaczce LOP pamiątkowego medalu z okazji 60.lecia LOP.