Wydawca treści Wydawca treści

Kontakt dla mediów

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w naszym nadleśnictwie jest pełniący obowiązki rzecznika prasowego:

Karol Zaborski
tel. 695 390 256
e-mai: karol.zaborski@radom.lasy.gov.pl