Asset Publisher Asset Publisher

Kampania edukacyjna STOP SMOG

22 listopada Nadleśnictwo Marcule włączyło się w ogólnopolską kampanię edukacyjną STOP SMOG, której celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości powietrza.

Kampania edukacyjna STOP SMOG organizowana przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy ma na celu propagowanie potrzeby dbania o czyste powietrze, walki z niską emisją, a także troski o środowisko naturalne. Kampania ma uzmysłowić, jakie konsekwencje dla zdrowia ludzkiego i warunków życia ma wysoka zawartość zanieczyszczeń w otoczeniu.
W ramach projektu uczniowie drugich klas Publicznego Gimnazjum Gminnego im. Armii Kjajowej w Iłży wzięli udział w sadzeniu lasu na terenie leśnictwa Kruki.
Sadzenie sadzonek buka poprzedziła prelekcja koordynatora kampanii Dominika Szarego. Dzieci wysłuchały również wskazówek leśników z Nadleśnictwa Marcule w sprawie techniki sadzenia drzewek.
Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy spotkali się na poczęstunku w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Marculach.