Lista aktualności Lista aktualności

Wspólne przedsięwzięcie Nadleśnictwa Marcule i Gminy Iłża

W dniu 30.08.2017 roku, podczas sesji rady Gminy Iłża pomiędzy Nadleśnictwem Marcule reprezentowanym przez Nadleśniczego Tadeusza Misiaka, a Burmistrzem Iłży Andrzejem Moskwą, podpisana została umowa dotycząca współfinansowania wspólnego przedsięwzięcia publicznego polegającego na realizacji zadania: „Przebudowa drogi gminnej Maziarze Stare - Maziarze Nowe”.

Umowę podpisano w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej na podstawie Zarządzenia nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji w Lasach Państwowych, z wykorzystaniem środków, związanych z funduszem leśnym, wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych o charakterze infrastrukturalnym, mających związek z gospodarką leśną lub inną uprawnioną działalnością Lasów Państwowych, z uwzględnieniem zintegrowania tych przedsięwzięć z działalnością Lasów Państwowych w zakresie wspomagania administracji publicznej.

Przebudowana droga służyć będzie zarówno społeczności lokalnej jak i leśnikom.